Kde všade sa nezaobídete bez mobilného dátového terminálu

Datum: 18.08.2021

V niektorých odvetviach priemyslu a obchodu je nevyhnutné využívať technológie, ktoré umožňujú rýchly zber dát. Tieto dáta sú zväčša skryté v čiarových a QR kódov. 

Kódy sa skenujú a následne prenášajú pomocou mobilného terminálu do hlavného počítačového systému.

Mobilné terminály na všestranné využitie

Dátové terminály sa vyrábajú v rôznych modeloch, čo umožňuje ich využitie vo viacerých priemyselných odvetviach. Zväčša ide o mobilný terminál, ktorý načítava údaje pomocou skeneru z čiarových kódov. Dátový terminál je veľmi kompaktný, jeho rozmery i váha vyhovujú požiadavkách firiem na prenosnosť a vysokú mobilitu. Výhodou je aj to, že môžu pracovať dvomi rôznymi spôsobmi. Buď sú priamo v spojení s hlavným počítačom, alebo dokážu údaje zberať do pamäte ručného počítača. On-line prenosný dátový terminál prenáša naskenované informácie do softvéru v počítači v reálnom čase. Vďaka tomu sa maximalizuje efektivita práce a znižuje chybovosť pri príjme či výdaji tovaru. Off-line dátový terminál uchová údaje v pamäti až do doby, kým ho pripojíte k počítaču. Skenované údaje zároveň vidí pracovník na prehľadnom displeji. Dátové terminály sa ovládajú pomocou klávesnice, prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo môžu byť ovládané hlasom. Ide o veľmi odolné prístroje, ktoré zvládnu prácu v náročnom prostredí a nezničí ich ani pád na zem. Akumulátor dátového terminálu ja natoľko výkonný, že vydrží bez nabitia celý deň.

Mobilné terminály pre malé firmy i veľké sklady

On-line dátové mobilné terminály sa využívajú predovšetkým v prostredí, kde je potrebné sledovať rýchly tok tovaru. Sú neoceniteľnou technológiou v skladoch alebo výrobných závodoch. Práve v týchto odvetviach je nutné zrýchľovať proces príjmu a vyskladnenia tovaru alebo jeho častí. S dátovými terminálmi pracujúcimi off-line ste sa mohli stretnúť aj pri odpočte vodomerov, plynomerov alebo pri ambulantnom predaji. Po zozbieraní dát sa prístroj vloží do stojanu prepojenom s počítačom a informácie sa prenesú do programu. Táto prepojovacia jednotka zároveň slúži ako dobíjacia stanica. Niektoré dátové terminály sa pripojujú k počítaču pomocou USB kábla.  Špeciálnymi modelmi sú mobilné dátové terminály PDA, ktoré oceňujú predovšetkým pracovníci kuriérskych služieb, pretože disponujú odolným, farebným, dotykovým displejom.

Čítané: 220 x