Začíname stavať – pálená tehla verzus pórobetónové tvárnice

Datum: 02.06.2024

Výber správneho murovacieho materiálu je kľúčovým krokom pri stavbe domu. Ovplyvňuje nielen celkovú kvalitu stavby, ale aj jej energetickú účinnosť, trvanlivosť a náklady na výstavbu.

Začíname stavať – pálená tehla verzus pórobetónové tvárnice

Medzi najpoužívanejšie materiály patria pálené tehly a pórobetónové tvárnice. Akú sú výhody a nevýhody týchto materiálov?

Stavby z pálenej tehly

Pálená tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály, ktoré sa používajú stáročia. Už podľa názvu je jasné, že tento materiál sa vyrába z hliny pri vysokej teplote. Vďaka procesu vypaľovania získavajú tehly vysokú pevnosť a stavby z nich sú trvanlivé.

Výhody stavieb z pálenej tehly

  • Ak si vyberiete pálenú tehlu ako murovacie materiály, váš dom bude odolný voči mechanickému poškodeniu. Stavby z pálenej tehly majú životnosť stovky rokov.
  • Stavby z pálenej tehly majú vynikajúce tepelno-akumulačné vlastnosti, čo znamená, že dokážu udržať teplo a pomaly ho uvoľňovať. Prispievajú tak k stabilnej teplote v interiéri.
  • Pálené tehly sú nehorľavé, čo zvyšuje požiarnu bezpečnosť stavby.
  • Stavby z pálenej tehly majú dobrú zvukovú izoláciu.

Aké sú nevýhody pálenej tehly ako murovacieho materiálu? Pálené tehly sú ťažké, čo môže zvýšiť náklady na dopravu. Stavba sa predraží kvôli nutnosti pevnejších základov. Murovanie s pálenými tehlami je časovo náročné. Náklady na prácu sú vyššie. Aj keď majú domy z pálenej tehly dobré tepelno-akumulačné vlastnosti, ich tepelná izolácia nie je taká dobrá ako pri moderných materiáloch.

Výhody stavieb z pórobetónovej tvárnice

Pórobetónové tvárnice sú moderný stavebný materiál vyrobený z cementu, vápna, kremičitého piesku a vody, do ktorého sa pridáva hliníkový prášok. Tento prášok spôsobuje reakciu, pri ktorej vznikajú malé bublinky vzduchu, čo dáva materiálu jeho charakteristickú pórovitú štruktúru.

Výhody stavieb z pórobetónovej tvárnice

  • Vďaka svojej pórovitej štruktúre poskytujú pórobetónové tvárnice vynikajúcu tepelnú izoláciu. Tvárnice značne znížia energetickú náročnosť budovy.
  • Tvárnice sú ľahšie ako tehly. Jednoduchá manipulácia urýchli výstavbu, takže na stavbu miniete menej financií.
  • Pórobetónové tvárnice sa dajú rezať a tvarovať, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie murovanie.
  • Pri murovaní s pórobetónovými tvárnicami vzniká menej odpadu.

Čo patrí medzi nevýhody pórobetónových tvárnic? Aj keď sú tvárnice dostatočne pevné pre väčšinu stavieb, nemajú takú vysokú pevnosť ako pálené tehly. Tento fakt môže byť problém u výškových budov a vyššom zaťažení. Pórobetón je náchylnejší na nasiakavosť, čo vedie k problémom s vlhkosťou. Odporúčame stavbu zaizolovať.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

 

 

 

 

Čítané: 15 x