Frekvenčné meniče jednoduchá obsluha

Datum: 29.03.2019

Prečo nám frekvenčne meniče pomáhajú pri efektivite a výkone pohonov? 

Frekvenčne meniče disponujú jednoduchým ovládaním a servisom, kvalitnou technickou podporou. VYBO Electric a.s. zabezpečuje kvalitne a profesionálne frekvenčne meniče podľa európskych štandardou.

Majú frekvenčne meniče jednoduchú obsluhu? Áno, frekvenčne meniče disponujú jednoduchou kabelážou, jednoduchým pripojením do siete, integrovaná funkcia núdzového vypnutia, automatický opätovný rozbeh po výpadku napätia, riadene spomalenie pri krátkodobom výpadku siete, výmena chladiaceho ventilátora len za 10 sekúnd, komfortné nastavenie parametrov a integrovaná ovládacia jednotka.

Všetky opísane funkcie nám uľahčujú a zjednodušujú obsluhu frekvenčných meničov v porovnaní so staršími typmi. Jednoznačne na obsluhu frekvenčných meničov musí byt obsluha patrične odborná a vyškolená. Pri frekvenčných meničoch musíme držiavať údržbu a pravidelnú kontrolu.  Kontrolou zabránime poruchám na základe nepriaznivých účinkov prevádzkových podmienok ako teplota, vlhkosť, prach, vibrácie a nečistoty. Dennou kontrolou preventívne skontrolujeme možne poruchy počas prevádzky frekvenčných meničov nasledovne: poruchu prevádzky motora, chyba systému chladenia, nesprávne inštalačné prostredie, nezvyčajný šum a vibrácie, neobvykle prehriatie. Môže sa zdať, že kontrola frekvenčných meničov je zložitá a zdĺhavá. Opak je však pravdou, jednoduchou obsluhou sa rozumie jednoduchá prevádzka a kontrola.

Rozvíjaním technológií v dnešnom svete patria spoľahlivé, ekologické a energetické zariadenia a prístroje. Neváhajte a zakúpte si kvalitne frekvenčne meniče od VYBO Electric a.s.

Čítané: 286 x