Reklama na news.sk

 

Výhody internetovej reklamy:
CENA - internetové reklamné formáty sú výrazne lacnejšie ako printové a tým efektívnejšie
INTERAKTIVITA - internet ako jediné médium poskytuje možnosť okamžitej reakcie (kliknutie) jedinca
zasiahnutého reklamou
MULTIMEDIALITA - internetová reklama ponúka možnosť prepojiť text, obraz, animáciu, zvuk, video
MERATEĽNOSŤ - účinnosť kampane možno vďaka online štatistikám sledovať prakticky okamžite po
jej nasadení
ATRAKTÍVNA CIEĽOVÁ SKUPINA - na internete sa pohybujú hlavne vzdelaní ľudia v mladom a strednom veku

 

Cenník bannerovej reklamy predávanej na zobrazenia (CPT) – cena za 1000 videní

 

Banner 1020 x 90 px – Titulka – CPT .......................23,00 EUR

Banner 170 x 700 px – pravý - Titulka .....................21,00 EUR

Banner 170 x 700 px – ľavý – Titulka ......................21,00 EUR

Banner 300 x 250 px – hore – Titulka.......................17,00 EUR

Banner 300 x 250 – dole – Titulka............................10,00 EUR

Banner 300 x 150 px – Titulka.................................15,00 EUR

 

Váš spätný odkaz do news.sk 6,- EUR / mesiac

SEO PR článok (3 odkazy v obsahu) 19,- EUR / dlhodobo

Vaše RSS na hlavnej stránke 120,- EUR

Vaše RSS na prvej pozicii v sekcii 50,- EUR

Za napísanie SEO článku 15,- eur naším copywritterom

 

Výhody internetovej reklamy:

CENA - internetové reklamné formáty sú výrazne lacnejšie ako printové a tým efektívnejšie

INTERAKTIVITA - internet ako jediné médium poskytuje možnosť okamžitej reakcie (kliknutie) jedinca 
zasiahnutého reklamou

MULTIMEDIALITA - internetová reklama ponúka možnosť prepojiť text, obraz, animáciu, zvuk, video

MERATEĽNOSŤ - účinnosť kampane možno vďaka online štatistikám sledovať prakticky okamžite po 
jej nasadení

ATRAKTÍVNA CIEĽOVÁ SKUPINA - na internete sa pohybujú hlavne vzdelaní ľudia v mladom a strednom veku

Ak mate zaujem využíť portál news.sk pre svoju reklamnú kampaň, stať sa partnerskym webom prípadne nadviazať iný spôsob spolupráce pište na: info@pr-news.sk , info@shopping.sk